Over 5 jaar garantie voor Viessmann verwarmingstoestellen verbonden met het internet

Viessmann biedt u 5 jaar garantie omdat we met vertrouwen de kwaliteit van onze producten wensen te onderstrepen en u gemoedsrust verdient bij de aankoop van een nieuwe Viessmann.

Viessmann kwaliteit

Viessmann heeft vertrouwen in zijn producten. De belangrijkste onderdelen vervaardigen we zelf met onze eigen machines en technici. Alle producten worden uitvoerig getest om ervoor te zorgen dat ze feilloos werken. De betrouwbaarheid van de Viessmann producten hangt nauw samen met de kwaliteit van de installatie. Kies daarom niet alleen voor een uitstekend product, maar ook voor een topvakman, de Viessmann Service partner. Viessmann biedt via zijn dealernetwerk 5 jaar garantie op onderdelen en verplaatsing.

Externe factoren

Een verwarmingsketel of warmtepomp is een staaltje techniek dat verbonden is met een netwerk verwarmingsleidingen, een expansievat, het elektriciteitsnet, de waterleiding en eventueel een rookgasbuis, een gasleiding en/of een mazouttank. Er zijn heel wat externe factoren die een invloed hebben op de werking van de verwarming. Viessmann werkt ook nauw samen met zijn Service partners om al deze componenten op elkaar af te stemmen. Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt is 5 jaar garantie van toepassing op de ketel of op de warmtepomp. Wij raden onze partners aan om zoveel mogelijk met originele Viessmann onderdelen te werken.

Voorwaarden voor 5 jaar garantie

Om de hardheid van het water te bepalen, voert de vakman in functie van de regio, een test van de hardheid van het water uit en plaatst, indien nodig,  een waterontharder. Het al dan niet plaatsen van een waterontharder, dient u te bespreken met het installatiebedrijf. Het niet plaatsen van de waterontharder – indien nodig – kan aanleiding geven tot het vervallen van de garantie. De installateur verbindt zich om de voorschriften te respecteren, die hernomen zijn in de handleidingen van Viessmann (planning, montage, diensten enz), de toepasselijke Belgische normen (NBN B61-002, NBN D51-003, ...) en de juiste gedragscode te gebruiken. Het onderhoud dient uitgevoerd te worden volgens de instructies van Viessmann en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (onderhoudsattesten verplicht). Zijn uitgesloten: slijtageonderdelen en hulpmiddelen alsook schade die aantoonbaar veroorzaakt is door niet-naleving van montage-, gebruiks- en serviceaanwijzingen evenals door externe invloeden (bv. vorst en kalkaanslag).

Optimale service door monitoring vanop afstand

Om u een optimale service te kunnen bieden dient de ketel of de warmtepomp verbonden te zijn met de Vitoconnect module van Viessmann en aangesloten te zijn via de ViCare App, beschikbaar op de App store of Play store. Door de ketel op een beveiligde manier te verbinden met Viessmann kunt u de Service Partner toegang geven om de verwarming vanop afstand te monitoren. Als er een storing is, kan uw ketel de Viessmann vakman tijdig verwittigen, via het internet. Hij kan dan beslissen om het euvel vanop afstand op te lossen of ter plaatse te komen.

Met een Viessmann Service partner bent u gegarandeerd in goede handen. Neem contact op voor een eerste contact en een gratis offerte.

Kies hier één van de Viessmann Service Partners in uw buurt:

Gasketels
Mazoutketels
Warmtepompen
Zonneboilers
Zonnepanelen
Airconditioning
Thuisbatterijen

Hoe kunnen we u helpen?