Bereken het EPB van uw woning met Viessmann

Met de onderstaande rekenmodule kan u voor uw woning zelf het EPB (Energie prestatie en Binnen klimaat) berekenen. De gegevens van de producten van Viessmann zijn reeds ingeladen. Zo krijgt u een vrij gedetailleerd beeld van uw energieverbruik. EPB-berekeningen gebeuren officieel door een EPB-verslaggever. Het bepalen van EPB is een noodzakelijke stap bij nieuwbouw en grondige renovatie.

Vragen over EPB? 

Wat is EPB?

  • EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en verwijst naar de energie-efficiëntie in uw woning. Er wordt gekeken naar enkele factoren: zonnepanelen, ventilatie, isolatie, luchtdichtheid, verwarmingssystemen en de kwaliteit van uw binnenklimaat. Sinds 2006 moeten nieuwe gebouwen en verbouwingen op energetisch vlak aan een aantal eisen of voorwaarden voldoen. Die eisen noemt men de EPB-eisen. Uw woning moet dus voldoen aan enkele energetische minima. Deze eisen zijn ingevoerd door de Europese unie om het energieverbruik van huishoudens te kunnen verlagen. Deze EPB-eisen worden steeds strenger, waardoor dus woningen in de toekomst steeds energiezuiniger zullen moeten worden. In de komende jaren zal het zeker lonen om extra te investeren in energiezuinige maatregelen, voor uw portefeuille, maar ook voor de planeet. Energiezuinige woningen stoten immers minder uit en dragen daarmee bij tot een duurzame leefomgeving.

Wat kost een EPB verslag?

  • Wanneer u bouwt of verbouwt, zal er een EPB-verslaggever moeten langskomen om de energie-efficiëntie van uw woning in kaart te brengen. De verslaggever zal er op toezien dat uw woning voldoet aan de energetische eisen. Deze eisen zullen naar de toekomst toe strenger worden waardoor het belang van een goede EPB-verslaggever niet mag onderschat worden. De prijzen voor een EPB-verslag zijn afhankelijk van een aantal factoren, maar schommelen gemiddeld tussen de €650 en €950 (excl. BTW) .

Is een EPB verslag verplicht?

  • De EPB-wetgeving is van toepassing op alle gebouwen die gekoeld of verwarmd worden of waarvoor men vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig heeft.

Hoe kan ik mijn EPB verlagen?

  • Hoe lager het E-peil, hoe minder energie uw woning verbruikt en hoe meer u dus bespaart. De EPB wetgeving geldt voor alle nieuwbouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwvergunning vereist is. Een nieuwbouw woning aangevraagd vanaf 2021 moet voldoen aan een E-peil van maximaal 30. Dat betekent dat de woning Bijna-EnergieNeutraal (BEN) is. Een woning die nu al een E-peil van 30 of lager heeft, maakt kans op een subsidie of korting of de onroerende voorheffing. Viessmann somt voor u enkele aanpassingen of investeringen op die kunnen zorgen voor een verlaging van het E-peil van uw woning.
  1. Zonnewerend glas en zonwering installeren
  2. Warmtepomp installeren -Ventilatiesysteem D installeren
  3. Uitvoeren blowerdoor test
  4. Gedetailleerd invullen van Uw-waarden ramen
  5. Gedetailleerd invullen opengaande delen
  6. Zonnepanelen installeren

Bovendien geldt over het algemeen: hoe compacter de woning, hoe energiezuiniger ze is. Dit heeft een positief effect op het E-peil.

Hoe kunnen we u helpen?