Kiezen voor gas of mazout in 2020?

Gas en mazout worden vaak met elkaar vergeleken wanneer je aan het verbouwen gaat en je de energiebronnen van je woning gaat (her-) bekijken. De verwarming voor je woning kiezen is namelijk één van de belangrijkste knopen die moet worden doorgehakt. Er is al heel wat inkt gevloeid over wat de meest duurzame en voordelige optie zou zijn en welke het meeste oog heeft voor milieuvriendelijkheid. Gas en mazout blijven bij verbouwingen immers vaak veelgebruikte en goedkopere verwarmingsbronnen in tegenstelling tot soms minder betaalbare groene alternatieven. We wegen in deze blog graag gas en mazout even tegen elkaar af.

Verwarmen met aardgas

Aardgas is in België sterk ingeburgerd als warmte- en energiebron. De mengeling van stikstof, zuurstof, kooldioxide en lichte koolwaterstoffen zoals methaan, lijkt in eerste instantie weinig schadelijk te zijn voor het milieu omdat er minder uitstoot zou zijn dan bijvoorbeeld bij stookolie. Dat klopt ook wanneer je je enkel toespitst op de eindverbranding. Maar als we ook de ontginning mee in rekening nemen, dan zien we dat aardgas maar liefst 20% meer broeikasgassen de natuur in stuurt dan bijvoorbeeld stookolie, dit omdat bij het winnen van aardgas een zeer grote hoeveelheid methaan in de atmosfeer vrij komt. Desalniettemin is aardgas een geschikte manier om je woning mee te gaan verwarmen en hoef je aardgas niet te gaan stockeren omdat dit via het net continu kan worden aangeleverd. Wel ben je op vlak van prijs erg afhankelijk van de leveranciers en dien je regelmatig je ketel te laten controleren en onderhouden. Besluit je om later toch de meer energiezuinige tour op te gaan? Dan kan je kiezen voor een hybride combinatie met een warmtepomp door de aanwezige gasaansluitingen.

Verwarmen met mazout 

Kiezen voor mazout of stookolie, houdt ook hier in dat je kiest voor fossiele brandstoffen. Helaas is deze oplossing niet altijd even milieuvriendelijk. Zo komen er bij de verbranding van stookolie schadelijke gassen vrij, al bestaat er met ‘groene mazout’ tegenwoordig een variant die minder zwavel bevat. In vergelijking met duurzame verwarmingsmethoden is mazout een relatief goedkope investering. Je stookolietank heeft een lange levensduur, je laat de hoeveelheid stookolie bijvullen wanneer je wil en je bent nooit gebonden aan een vaste leverancier waardoor je prijsbewust kan gaan kiezen. Verwarmen op mazout heeft echter wel enkele implicaties. Omdat je een onder- of bovengrondse tank moet voorzien, heb je thuis redelijk wat beschikbare ruimte nodig om stookolie te gaan stockeren. Deze tank moet je laten keuren door een erkend technicus of adviseur en nadien op jaarlijkse basis opnieuw laten goedkeuren.

Voor- en nadelen van aardgas en mazout 

Van plan om je oude mazoutketel te vervangen door een nieuwe of de overstap te maken naar een gascondensatieketel? Dan kan het eigenlijk voordeliger te zijn om toch bij mazout te blijven. Bij de overstap naar aardgas moet er immers gecontroleerd worden of een aansluiting op het gasnetwerk mogelijk is, en dat is vaak in landelijk gebied in België niet het geval. Voeg daarbij nog de sanering en verwijdering van de oude stookolietank toe en je kostenplaatje wordt al meteen de hoogte in gejaagd. Ook wanneer je bij mazout blijft die je de nodige keuringen te doorlopen, waardoor de prijs iets hoger uitvalt. Desalniettemin zien we dat stookolieketels wel enorm geëvolueerd zijn ten opzichte van vroeger. Zo blijft de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt en zien we ook groenere mazoutketels opduiken. waardoor er vrijwel geen CO in de lucht terecht komt en ook de roetuitstoot beperkt is. Daarnaast werkt mazout volledig onafhankelijk van het distributienetwerk en kies je vrij je leverancier waardoor je steeds voor de voordeligste oplossing kan kiezen. En tegelijk voorziet stookolie je woning in no time van warmte, onafhankelijk van op welke locatie je je in België ook bevindt. Anderzijds strooit de EPB-wetgeving -waarover later meer – wel roet in het eten. Zo zal in de toekomst mazout er in de toekomst voor zorgen dat de EPB-normen minder makkelijk gehaald worden voor renovaties, waardoor je mogelijk je premies verliest en zelfs beboet wordt. Een hybride combinatie met een warmtepomp kan dan soelaas bieden.

Betekent dit dan dat aardgas de enige juiste en meest voordelige oplossing is? Het klopt dat verwarmen op aardgas heel wat voordelen heeft. Daar waar aardgas doorgaans iets duurder is dan stookolie omdat je gebonden bent aan je leverancier, zien we dat de installatiekosten wel een stuk later liggen dan verwarming op stookolie. Bovendien is aardgas bij de eigenlijke verbranding ook milieuvriendelijker dan mazout. Ook op vlak van rendement heeft verwarmen op aardgas een streepje voor. Zo haalt een moderne ketel een rendement van 98% of zelfs meer, wat betekent dat jij als consument de totaal gefactureerde energie bij volledig kan gaan omzetten in warmte. Bij verwarming op stookolie bedraagt dit rendement om en bij de 94%. Anderzijds dien je ook hier op tijd en stond controles van de gasleidingen en ketel te laten doorvoeren én moet het bovendien mogelijk zijn om aan te sluiten op het gasnetwerk in België, wat absoluut niet overal het geval is. 

Vergeet de Belgische wetgeving niet 

Beschik je momenteel al over een mazoutketel in je woning? Dan zijn er wel enkele regels waarmee je rekening dient te houden bij je verbouwingsproject. Volgens het Interfederale Energiepact komt er namelijk een verbod op nieuwe mazoutketels voor ingrijpende energetische verbouwingen en lichte renovaties. Je mag dus wel gebruik maken van je oude ketel en deze renoveren, maar een nieuwe mazoutketel en- tank behoren vanaf 2021 niet meer tot de opties. Een eerste belangrijke factor wanneer je nu nog snel een beslissing dient te nemen.

Lees meer over wetgeving en het verbod op mazoutketels

Hoe kunnen we u helpen?