Gas of mazout: welke brandstof kies ik voor mijn nieuwe verwarmingsketel?

Wanneer je huis verwarmd wordt met mazout en je een nieuwe cv-installatie overweegt, komt gas naar voor als een alternatief. Beide fossiele brandstoffen zijn relatief goedkoop en de nodige installaties zijn vaak lager geprijsd dan een warmtepomp. Over het algemeen geldt dat een gascondensatieketel de meest toekomstgerichte keuze is. Toch leveren ook moderne condensatieketels voor stookolie warmte met een hoog rendement. Mazout blijft dus een alternatief wanneer aardgas of andere technieken niet mogelijk zijn, voor zover toegelaten gezien de in 2022 aangepaste wetgeving m.b.t. mazoutketels in Vlaanderen. In dit artikel helpen we je de juiste keuze maken.

Gas of mazout?

Verwarmen met aardgas

Indien je overweegt over te schakelen op gas, is een aansluiting op stadsgas nodig. Daarvoor contacteer je de netbeheerder. Het is niet overal mogelijk om zo’n aansluiting te maken, want gasleidingen liggen (nog) niet overal. Wanneer er geen aansluitmogelijkheid is en je toch wil verwarmen met gas, is een gastank in je tuin een alternatief. In elk geval is het zo dat je met aardgas geen of minder stockageruimte nodig hebt dan wanneer je een stookolietank plaatst.

Eens de gasvoorziening geregeld is, kun je op zoek naar een gasketel. Moderne condenserende ketels halen een hoger rendement bij een lager verbruik. Ze recupereren namelijk de warmte die in de rookgassen zit en anders verloren gaat via de schoorsteen. Gasketels zijn goedkoper dan mazoutketels. Bij het omschakelen ben je wettelijk verplicht om je mazouttank te laten verwijderen of neutraliseren.

Verder moet je een gasketel elke twee jaar laten onderhouden door een erkend technicus. Zo blijft de optimale en veilige werking van je cv-installatie gegarandeerd. Tot slot is een mogelijke troef van aardgas het feit dat je er ook mee kunt koken.

Verwarmen met Mazout

Stookolie moet je opslaan in een tank in je woning of je tuin. Dat betekent dat je, in tegenstelling tot bij aardgas, niet afhankelijk bent van leidingen in je straat, noch van een vaste leverancier. Je kunt dus vrijuit kiezen voor de aanbieder met het gunstigste tarief, en inkopen wanneer de prijs laag staat. Zo’n stookolietank vraagt wel de nodige ruimte onder of boven de grond. De tank moet ook regelmatig gekeurd worden. Dat geldt eveneens voor de stookinstallatie, die jaarlijks een onderhoudsbeurt moet krijgen van een erkend technicus.

Wanneer er al een mazoutinstallatie aanwezig is in je woning, kan het de moeite lonen om te blijven verwarmen op stookolie. Zo bespaar je de kosten die nodig zijn voor de verwijdering of sanering van de stookolietank, de aansluiting op het gasnetwerk en de plaatsing van een gasketel. De huidige mazoutketel kan je wel vervangen door een nieuw, energiezuiniger exemplaar. Net zoals bij aardgasketels staat ook de evolutie van mazoutketels namelijk niet stil. Moderne, condenserende toestellen halen een hoog rendement bij een lager verbruik.

Aardgas en mazout en het milieu

Zowel aardgas als mazout zijn fossiele brandstoffen die niet onbeperkt voorradig zijn in de natuur. Bij de verbranding ervan komen broeikasgassen vrij, net als stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Zeker mazout heeft door de jaren heen een slechte reputatie gekregen. Die is voornamelijk toe te schrijven aan de hoge uitstoot bij verbranding en berichten over lekken in oude tanks. Het is zo dat er bij de eigenlijke verbranding van mazout meer schadelijke stoffen vrijkomen dan bij de verbranding van aardgas. Anderzijds vindt het grootste deel van de uitstoot bij aardgas plaats tijdens de productie en het transport. Er zijn vandaag ook groenere stookolieketels beschikbaar die zorgen voor minder uitstoot, net als tanks met een veel lager risico op lekken.

Zowel bij aardgas als mazout bieden hoogrendementsketels soelaas, omdat ze meer en efficiënter warmte produceren met minder brandstof. Ook de combinatie met een duurzame techniek (zonneboiler of warmtepomp) in een hybride systeem zorgt voor minder uitstoot. De brander wordt dan enkel aangesproken wanneer het buiten te koud is of wanneer er geen zon is.

De wetgeving

De federale regering en de gewesten werken aan een verbod op de verkoop van mazoutketels voor nieuwbouw en renovaties. De exacte ingangsdatum en de reikwijdte van het verbod verschillen per gewest. In elk geval geldt federaal dat er na 2035 geen ketels op stookolie meer verkocht mogen worden. Dat betekent niet dat je vanaf 2035 je ketel moet afbreken of geen stookolie meer kunt bestellen. Het is dus voorlopig nog steeds mogelijk om te kiezen voor een condensatieketel op stookolie met hoog rendement voor je woning.

Warmtepomp geschikt voor verbouwing

De nieuwe generatie warmtepompen van Viessmann is speciaal ontwikkeld om water op hogere temperatuur af te geven. Daardoor zijn ze ideaal om te combineren met bestaande radiatoren en dus een ideale oplossing bij een lichte renovatie of de vervanging van een oude cv-ketel.

De beste oplossing voor je woning

Wanneer groenere technieken niet mogelijk zijn, is een condensatiegasketel de meest toekomstgerichte keuze. Toch blijft verwarmen op stookolie in sommige gevallen een goed alternatief. Ook moderne condensatieketels op mazout leveren namelijk warmte met een hoog rendement.

Hoe kunnen we u helpen?