Welke premies bestaan er voor thuisbatterijen?

Wanneer je wil investeren in een thuisbatterij, is het interessant om te weten dat je in bepaalde gevallen recht hebt op subsidies. Hieronder lijsten we premiebedragen en voorwaarden per regio op.

In Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft een premie voor natuurlijke personen die thuisbatterijen kopen of leasen. Deze premie kan je nog aanvragen tot eind 2021.

Voorwaarden:

 • De premie geldt alleen voor natuurlijke personen.
 • De premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken en voor het einde van 2021.
 • De datum van de laatste factuur of de datum waarop je het leasingcontract hebt afgesloten, geldt als einddatum van de werken.
 • Het batterijsysteem moet aangesloten zijn op het distributienet in het Vlaamse Gewest
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur.
 • Het systeem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen
 • De thuisbatterij moet minstens 10 jaar aangesloten blijven, of het leasingcontract moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben.
 • U moet eigenaar zijn van een installatie voor decentrale elektriciteitsproductie ( zonnepanelen, een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) met een maximaal vermogen van 10 kW, of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.
 • Je moet een digitale meter hebben.
 • Je moet het batterijsysteem aanmelden bij je netbeheerder.
 • Het systeem mag ten allen tijde nooit meer dan 60% van het omvormervermogen in het net injecteren. Deze limiet wordt ingesteld door de installateur.
 • Het batterijsysteem kan in twee richtingen communiceren met externe partijen, zoals je netbeheerder of energieleverancier.

Premie:

 • € 250 per kWh werkelijke capaciteit, voor maximaal 35% van de investerings- of leasingkosten, met een maximum van € 3200.
 • Wanneer je nog geen digitale meter hebt, kan je de kosten voor de plaatsing ervan mee in rekening brengen. Het premiebedrag wordt dan verhoogd met maximum € 88.

In Brussel

In Brussel zijn er voorlopig geen premies voor thuisbatterijen.

In Wallonië

In Wallonië zijn er voorlopig geen premies voor thuisbatterijen.

Geschreven door Dirk Coenen op 19 februari 2021

 

Hoe kunnen we u helpen?