Wat is de toekomst voor gas en mazout als brandstof voor verwarming?

 

Europa wil tegen 2050 volledig koolstofneutraal zijn. Verschillende spelers in de markt ontwikkelen daarom klimaatvriendelijke en koolstofneutrale gassen en stookolies als alternatieven voor fossiele brandstoffen. Ook als eigenaar van een ketel op fossiele brandstof zal je in de nabije toekomst dus op een groene manier kunnen verwarmen. Deze technieken staan voorlopig nog in hun kinderschoenen. Wie nu al de meest future-proof oplossing wenst, kiest beter voor een (hybride) warmtepomp.

Gas

Biogas

Biogas ontstaat bij de vergisting van organisch afval, zoals dierlijke mest, bijproducten uit de landbouw, slib en huisafval. Dit biogas kan lokaal gebruikt worden in een warmtekrachtkoppeling. Het biogas kan ook gezuiverd worden zodat het hetzelfde gehalte aan methaan heeft als aardgas. Dat maakt het mogelijk het te injecteren in het bestaande aardgasnet en te gebruiken in een gewone gasketel. Een groot voordeel van biogas is dat een groot deel van de afvalstoffen uit de landbouw (waaronder broeikasgassen) wordt gevaloriseerd als nuttige brandstof.  Meer over biogas op https://greengasplatform.be/.

Synthetisch gas of power-to-gas

Bij power-to-gas wordt de overtollige hernieuwbare stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens omgezet in synthetisch methaan door middel van elektrolyse en CO2. Dat methaan kan in het gasnet worden geïnjecteerd om verbruikt te worden als brandstof of later (via warmtekrachtkoppeling) opnieuw elektriciteit op te wekken. Het gasnetwerk doet hier als het ware dienst als een gigantische batterij. Lees hier meer over power-to-gas.

Waterstof

Waterstof is het element dat het meest voorkomt in het heelal. Het heeft een hogere energiedichtheid per kilogram (33.3 kWh/kg) dan aardgas (13,9 kWh/kg) en stookolie (11,4 kWh/kg). Het kan bovendien CO2-neutraal worden geproduceerd, zodat het een klimaatvriendelijke brandstof is.

Op aarde komt waterstof altijd in een chemisch gebonden vorm voor, bijvoorbeeld in water, methaan of ruwe olie. Dat betekent dat waterstof steeds geproduceerd moet worden. Dat proces vraagt energie en kan in bepaalde gevallen voor CO2-uitstoot zorgen. Waterstof geproduceerd door de elektrolyse van water op basis van hernieuwbare energie is CO2-vrij en wordt groene waterstof genoemd. 

In het huidige gasnet kan nu al tot 20% waterstof toegevoegd worden aan het reguliere aardgas, wat een onmiddellijke vermindering van de CO2-uitstoot meebrengt. 


Moderne gascondensatieketels, zoals de nieuwste generatie Vitodens 200 van Viessmann, zijn in principe al klaar voor gasmengsels met 20 tot 30% waterstof. Zo’n ketel is dus een toekomstbestendige investering. 

Viessmann ontwikkelt momenteel ook verwarmingstoestellen die volledig op waterstof werken. Daarnaast heeft een gasnetbedrijf als Fluxys de reële ambitie om het Belgische net aan te passen voor waterstof, biogas en CO2, zoals CEO Pascal De Buck liet optekenen in De Tijd

Stookolie

De koolstofarme of koolstofneutrale alternatieven voor mazout vallen uiteen in biobrandstof en E-fuels of power-to-liquid.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen ontstaan door plantaardige en/of dierlijke stoffen te verwerken tot brandstof. 

 

  • FAME (Fatty Acid Methyl Ester) wordt gemaakt uit (gerecycleerde) oliën en vetten van plantaardige en dierlijke oorsprong via een proces dat ‘transesterificatie’ heet. De stof wordt gemengd met reguliere stookolie of zelfs puur gebruikt. Het is een koolstofneutrale brandstof, omdat er bij verbranding niet meer CO2 vrijkomt dan tijdens de productie ervan. 
  • Een ander type biobrandstof is biomass-to-liquid-brandstof (BTL). Die wordt gemaakt uit biomassa, zoals houtafval, plantaardig afval, plantaardige olie of zelfs algen. Een specifiek proces zet die biomassa om in hoogwaardige brandstoffen, zoals stookolie, diesel en benzine. Die kunnen gemengd worden met reguliere stookolie of - op termijn - volledig puur gebruikt worden.
  • HVO of Hydrogenated/Hydrotreated Vegetable Oil is een synthetische biobrandstof die oorspronkelijk gemaakt werd door plantaardige oliën of vetten te behandelen met waterstof (in tegenstelling tot de transesterificatie bij FAME). Vandaag gebruiken producenten ook steeds meer resten en vetten uit de vlees-, vis- en voedingsindustrie en plantaardige oliën die niet geschikt zijn voor voeding. Bij verbranding stoot HVO minder roet en tot 90% minder CO2 uit dan stookolie. De brandstof kan gemengd worden met stookolie of, met een kleine aanpassing aan de ketel, puur gebruikt worden. Ook ten opzichte van FAME heeft het enkele troeven, met name een lagere NOx-uitstoot, een betere opslagstabiliteit en betere koudebestendigheid.

E-fuel of power-to-liquid

Net zoals bij synthetisch aardgas zijn e-fuels een manier om overtollige hernieuwbare energie op te slaan in een andere - in dit geval vloeibare - energiebron. E-fuel wordt geproduceerd door CO2 uit de lucht te combineren met waterstof die uit water wordt gehaald door middel van elektrolyse (op basis van hernieuwbare energie). De stoffen worden samengevoegd tot een koolwaterstof die verder geraffineerd wordt tot een vloeibare synthetische brandstof. Zulke e-fuels werken in principe gewoon in je huidige stookolieketel. De CO2 die vrijkomt bij verbranding, kan opnieuw ingezet worden tijdens het productieproces. Hoewel in de overstap naar klimaatvriendelijk wonen elektrische oplossingen als een warmtepomp vandaag het meest future-proof zijn, staan ook de ontwikkelingen op het vlak van groene alternatieven voor gas en stookolie niet stil. Ook met een moderne condensatieketel van Viessmann ben je dus klaar voor een duurzamere toekomst. 

Geschreven door Alain Steyaert op 16 februari 2021

Hoe kunnen we u helpen?