Welke premies bestaan er voor een warmtepomp of warmtepompboiler?

Wanneer je de aankoop van een warmtepomp overweegt, is het interessant om te weten dat je mogelijk recht hebt op een of meerdere premies. Er zijn premies voor warmtepompen en voor warmtepompboilers (warmtepompen die alleen sanitair warm water verwarmen). Hieronder lijsten we ze op per regio.

Federaal

De federale regering besloot om het btw-tarief voor de plaatsing van warmtepompen te verlagen naar 6%, ook voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (waar normaal gezien 21% btw geldt), en dat tot en met 31 december 2023. Let op: deze btw-verlaging geldt niet voor de aankoop van een nieuwbouwwoning op plan inclusief warmtepomp. Bron

In Vlaanderen

Premie voor de installatie van een warmtepomp via netbeheerder Fluvius

Voorwaarden

 • Het gebouw in kwestie is voor 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet; of
 • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd meer dan 5 jaar geleden verleend en het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
 • Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • Een geothermische warmtepomp moet beschikken over minstens een A++-label
 • Een niet-geothermische warmtepomp moet minstens een A+-label hebben.
 • De afgiftetemperatuur van de warmtepomp is maximaal 55 °C. 
 • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling.

Basispremie:

 • Van € 300 tot € 4.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.
 • € 4.000 voor een geothermische warmtepomp
 • € 1.500 voor een lucht-waterwarmtepomp
 • € 1.000 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp (+ tot € 1.000 aanvullende premie via het GEF-fonds. Fluvius neemt automatisch contact met je op wanneer na de aanvraag van je basispremie blijkt dat je installatie in aanmerking komt voor deze aanvullende premie.)
 • € 300 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 600 tot € 8.000, met een maximum van 40 % van het factuurbedrag.

 • € 8.000 voor een geothermische warmtepomp
 • € 3.000 voor een lucht-waterwarmtepomp
 • € 2.000 voor een hybride lucht-waterwarmtepomp
 • € 600 voor een lucht-luchtwarmtepomp.

Voor beschermde afnemers worden de premiebedragen verhoogd met 20%, voor een maximum van 50% van het factuurbedrag.

Aan te vragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler via netbeheerder Fluvius

Voorwaarden

 • Het gebouw in kwestie is voor 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet; of
 • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd meer dan 5 jaar geleden verleend en het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
 • Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
 • De warmtepompboiler wordt enkel gebruikt wordt de productie van sanitair warm water,
 • Hij heeft minstens een A+-productielabel
 • Hij beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen
 • De plaatsing gebeurt door een aannemer.

Basispremie: € 300, met een maximum van 40% van het factuurbedrag. Voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief is er een verhoogde premie van € 360, met een maximum van 50% van het factuurbedrag.

Deze premie is niet combineerbaar met die voor een zonneboiler, en enkel cumuleerbaar met de warmtepomppremie indien de warmtepompboiler het eerst geplaatst wordt, tenzij de warmtepomp een lucht-luchtwarmtepomp is.

Meer info en aanvragen via BENOveren.fluvius.be/premies

Gemeentelijke premies

Sommige Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidies voor de plaatsing van een warmtepomp(boiler) of hebben een eigen renovatiepremie. Meer info vind je op http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule. Je kan ook advies inwinnen bij de dienst omgeving en milieu in je gemeente.

Korting op onroerende voorheffing

Hernieuwbare technieken als een warmtepomp(boiler) hebben een gunstig effect hebben op het E-peil van je woning. Wanneer je E-peil voldoende laag is, krijg je gedurende 5 jaar korting op je onroerende voorheffing.

Nieuwbouw Ingrijpende energetische renovatie Korting gedurende 5 jaar
E≤30 E≤90 50%
E≤20 E≤60 100%

Tijdelijke aanvraagstop premies tot en met 30 september 2022

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid en de energiepremies van netbeheerder Fluvius worden 1 juli samengevoegd tot Mijn VerbouwPremie. Daardoor is het vanaf 1 juli tot en met 30 september tijdelijk niet meer mogelijk om premies aan te vragen voor warmtepompen en warmtepompboilers. 

Vanaf 1 oktober 2022 vraag je je premies online aan via Mijn VerbouwPremie

In Brussel

Premie voor de installatie van een warmtepomp

Voorwaarden:

 • De warmtepomp is niet omkeerbaar.
 • De warmtepomp is van het type grond/water, water/water of lucht/water en werkt met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw
 • De systemen zijn geïnstalleerd door een installateur met RESCert-certificaat
 • Warmtepompen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW moeten minstens tot energieklasse A+ behoren
 • Warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW moeten een prestatiecoëfficiënt (COP) van de installatie (volgens EN14511) hebben die gelijk aan of hoger is dan de eisen van de meest recente versie van het Europese ecolabel.

Basispremie:

De premie voor de installatie van een warmtepomp varieert tussen € 4.250 tot € 4.750 per wooneenheid, op basis van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 50% van de factuur.

Bijkomende premies:

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

Voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21 geldt een verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20% (voor aanvragers uit categorie C).

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

Voorwaarden:

 • De warmtepompboiler is van het type lucht/water
 • De warmtepompboiler behoort minstens tot energieklasse A

Basispremie:

De premie voor de installatie van een warmtepompboiler varieert tussen € 1.400 en € 1.600 per wooneenheid, op basis van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 50% van de factuur.

Bijkomende premies:

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10%.

Voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21 geldt een verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20% (voor aanvragers uit categorie C), met een max. 70% van de factuur.

Bonuspremie voor de verwijdering van ketel of kachel op stookolie of steenkool

In 2021 geldt een nieuwe premie voor woningen en residentiële mede-eigendommen waar een ketel of kachel op stookolie of steenkool wordt verwijderd. Deze premie is afhankelijk van de inkomenscategorie en bedraagt minimum € 300 voor het weghalen van een oude stookolieketel en minimum € 600 voor een kachel op stookolie of steenkool.

Meer info en aanvragen via https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-c-warmte-0

In Wallonië

Premies voor de verplichte energieaudit

Om in aanmerking te komen voor een premie, moet je eerst een energieaudit laten uitvoeren door een erkende auditeur. Hiervoor bestaat ook een subsidie. Die bedraagt € 110 tot € 660, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, en maximum 70% van het factuurbedrag.

Premie voor de installatie van een warmtepomp

Voorwaarden:

 • Je laat een energieaudit uitvoeren door een erkend auditeur hoogstens 7 jaar voor de installatie van je warmtepomp.
 • De installatie gebeurt door een ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Basispremie:

 • € 1000 tot € 6000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 70% van de factuur.

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

Voorwaarden:

 • Je laat een energieaudit uitvoeren door een erkend auditeur hoogstens 7 jaar voor de installatie van je warmtepomp.
 • De installatie gebeurt door een ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Basispremie:

 • € 500 tot € 3000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 70% van de factuur.

Premies combineren

De premie voor een warmtepomp of warmtepompboiler is te combineren met:

 • Premie voor de aanpassing van de elektrische installatie: € 200 tot € 1000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • Verhoging van het rendement van installaties voor sanitair warm water: € 0,15 tot € 0,90 per uitgespaarde kWh, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager

Meer info en aanvragen via energie.wallonie.be

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe of hebben hun eigen renovatiepremies. Informeer je op de site van je gemeente of bij je dienst omgeving.

Update door Jan Hoogmartens op 4 juli 2022


Hoe kunnen we u helpen?