Welke premies bestaan er voor een gascondensatieketel?

Wie zijn oude verwarmingstoestel vervangt door een moderne, energiezuinige condenserende gasketel, maakt in bepaalde gevallen kans op een premie. We lijsten hieronder op welke premies en welke voorwaarden gelden voor welke regio.

premies gasketels

Vlaanderen

Premies via de netbeheerder


In Vlaanderen biedt netbeheerder Fluvius alleen premies aan beschermde afnemers of personen die tot de prioritaire doelgroep voor de energielening behoren. De plaatsing moet gebeuren door een aannemer.

Premies voor beschermde afnemers:

 

 • Premie van 1800 EUR (maximum 40% van de investeringskosten) bij vervanging van een oude installatie op aardgas of propaan/butaan door een condensatieketel op aardgas. 
 • Premie van 1800 EUR bij vervanging van een installatie op propaan/butaan door een condensatieketel op propaan/butaan (in niet-aardgasgebied). 
 • Premies voor personen in de prioritaire doelgroep (inclusief beschermde afnemers):
 • Premie van 2500 EUR (maximum 50% van de investeringskosten) bij vervanging van een oude stookolie-installatie door een condensatieketel op aardgas
 • Premie van 2500 EUR bij vervanging van een oude stookolieketel door een condensatieketel op propaan/butaan (niet aardgasgebied).

 

Meer info en aanvragen via Fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-beschermde-klanten/premie-condensatieketel


Renovatiepremie

In het kader van de Vlaamse renovatiepremie kun je aanspraak maken op een premie voor de plaatsing en vernieuwing van de centrale verwarming. De Vlaamse renovatiepremie is beschikbaar voor natuurlijke personen die eigenaar zijn van een woning of een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. 

Voorwaarden:

 

 • De woning ligt in het Vlaams Gewest en is minstens 30 jaar oud
 • Je renoveert de woning of realiseert een nieuwe woning door herbestemming
 • De woning is je hoofdverblijfplaats op de datum van aanvraag
 • Je beschikt op de datum van aanvraag niet over de volle eigendom van een andere woning, tenzij ze ongeschikt verklaard is
 • Je inkomen ligt niet hoger dan een vastgelegd bedrag (meer info)
 • De facturen voor de in aanmerking komende werken en materialen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar voor de aanvraagdatum
 • De werken waarvoor de premie wordt aangevraagd, zijn voltooid op de datum van aanvraag

 

De voorwaarden rond inkomen en eigendom gelden niet indien je verhuurder bent.

 

Premie:

De renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% (op basis van het inkomen) van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief btw). Voor de categorie werken aan centrale verwarming geldt een aanvaarde kostprijs van minimaal € 2500 euro en maximaal € 7500 noodzakelijk.

Meer info en aanvragen: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-renovatiepremie

Wallonië

Premie via de netbeheerder

De distributienetbeheerders ORES en RESA voorzien een premie voor wie overstapt op een gascondensatieketel met hoog rendement en zich aansluit op het aardgasnetwerk. De aansluiting op het net is dan gratis. De premie bedraagt € 250 voor nieuwbouw en € 400 voor een bestaande woning waarin geen verwarmingssysteem op aardgas aanwezig is (zelfs als ze al aangesloten is op het gasnet, bijvoorbeeld om te koken).

Meer info, voorwaarden en aanvragen via ORES of RESA.


Brussel

Wie in een gebouw ouder dan 10 jaar zijn oude verwarmingstoestel vervangt door een condenserende gasketel van energieklasse A, kan in aanmerking komen voor een premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook het rookkanaal komt in aanmerking. Er is eveneens een bonus voor wie een stookolieketel of kachel op mazout of steenkool vervangt.

Voorwaarden:

 

 • De condensatiegasketel moet geplaatst worden door een installateur met Cerga-certificaat. Indien dat niet het geval is, moet de installatie gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme, of moet u in het bezit zijn van een attest 48 voor opening van de gasmeter, ondertekend door een Cerga-installateur.
 • Het verwarmingssysteem moet voldoen aan de EPB-voorschriften voor verwarming en klimaatregeling en moet worden goedgekeurd door een EPB-verwarmingsadviseur.
 • Ketels met een nominaal vermogen tot en met 70kW moeten een CE-markering hebben en behoren tot energieklasse A.
 • Ketels met een nominaal vermogen boven 70 kW moeten een CE-markering hebben en voldoen aan de Europese vereisten.

Bedragen:

De premiebedragen zijn afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, bepaald volgens het belastbaar inkomen. De categorie A is de standaardcategorie. Voor die categorie gelden de volgende premiebedragen:

 

 • € 700 voor een ketel van 40 kW, met een bonus van € 5 voor elke bijkomende kW.
 • € 50 per meter rookkanaal, met een maximum van 10 meter, ofwel € 500.
 • € 300 wanneer je een oude stookolieketel verwijdert.
 • € 600 wanneer je een oude kachel op stookolie of steenkool verwijdert.

Ook voor temperatuurregeling in de vorm van een programmeerbare thermostaat of optimizer en een thermostatische kraan is er een premie beschikbaar: meer info.

Meer info en aanvragen: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-c-warmte/condenserende

Premies Gas.be

Voor Brussel: Premie voor nieuwe gasketel

Wanneer je een gasketel van meer dan 20 jaar oud vervangt, maak je kans op een premie tot € 500. Het gastoestel dat je vervangt, kan zowel een centrale verwarmingsketel zijn als een toestel voor de productie van warm water of voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw (eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw).

Bedragen:

• € 500 voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, warmtepomp op gas, condenserende warmeluchtgenerator, hybride warmtepomp op aardgas of micro-warmtekrachtkoppeling). • € 5 per extra kW, met een plafond van € 2.500 per toestel (wat overeenstemt met 470 kW). *

• € 200 voor een nieuw doorstroomtoestel of een nieuwe boiler op aardgas (voor de productie van sanitair warm water)

• € 150 voor een nieuw verwarmingstoestel voor individueel gebruik, zoals een kachel, convector of inbouwhaard op aardgas.

* In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartementsgebouw, wordt er een premie toegekend voor een max. van 2 nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmingstoestellen).

Voor Wallonië: Premie voor de vervanging van collectieve schoorstenen

Wanneer de bewoners van een appartement willen overstappen op gascondensatieketels, moet ook de collectieve schoorsteen aangepast worden. Gas.be stelt een premie ter beschikking voor de renovatie van de collectieve schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen. De premie bedraagt € 300 per aangesloten gascondensatieketel, met een maximum van € 15.000. Ze is enkel geldig voor renovaties uitgevoerd vanaf 1 januari 2021. Deze premie is te cumuleren met eventuele andere voordelen.

Deze premies zijn afhankelijk van de beschikbare budgetten bij de distributienetbeheerders. Kijk op https://premie.gas.be/nl/ voor actuele informatie en alle voorwaarden.

Geschreven door Alain Steyaert op 10 februari 2021

Hoe kunnen we u helpen?