Zijn zonnepanelen in 2021 nog interessant?

De terugdraaiende teller verdwijnt in Vlaanderen. In Wallonië is het prosumententarief in werking getreden. In Brussel krijg je minder groenestroomcertificaten. Toch blijven zonnepanelen ook in 2021 nog een financieel interessante investering. De besparing op je energiefactuur blijft. De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren ook sterk gedaald. Tegelijk hebben ze een hoger rendement. Bovendien blijven er subsidies bestaan die de installatie financieel nog voordeliger maken.

2020 is het jaar om zonnepanelen te plaatsen

Rechtstreekse besparing op je energiefactuur

Met fotovoltaïsche zonnepanelen produceer je zelf elektriciteit, die je niet moet aankopen bij een energieleverancier. Dat betekent voor jou een lagere energiefactuur en minder afhankelijkheid van schommelende energieprijzen (bron). Die besparing betekent dat je je investering in zonnepanelen na enkele jaren terugverdient, en daarna geniet je nog jarenlang van gratis elektriciteit (zie ook hieronder).

Zonnepanelen zijn goedkoper geworden

De prijzen voor een fotovoltaïsche installatie zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Een gemiddeld Belgisch gezin met 2 volwassenen en 1 kind verbruikt jaarlijks zo’n 3.500 kWh. Om dat verbruik volledig te dekken, is een PV-installatie van zo’n 4100 Wp of 4.1 kWp nodig. Zo’n systeem kost vandaag € 5.500 tot € 6.000, ofwel € 1.500 per kWp (inclusief omvormer, installatie en BTW). Ter vergelijking: in het begin van de jaren 2000 betaalde je zo’n € 4000 per kWp (bron).

PV-panelen zijn performanter

Tegelijkertijd worden zonnepanelen steeds krachtiger. Door voortdurende technische ontwikkelingen kunnen zonnecellen vandaag steeds meer elektriciteit uit zonlicht halen. De eerste zonnepanelen uit de jaren 1950 haalden een rendement van nauwelijks 5 tot 10%. Vandaag ligt dat rond de 20% of zelfs hoger: hedendaagse zonnepanelen produceren dus meer dan dubbel zoveel elektriciteit als hun voorgangers (bron). Bovendien gaan zonnepanelen langer mee. Waar een installatie vroeger een geschatte levensduur van 20 jaar had, is dat nu 25 of 30 jaar. Je investering levert je dus langer gratis elektriciteit op nadat je je zonnepanelen hebt terugverdiend door de besparingen op je elektriciteitsfactuur.

Subsidies voor zonnepanelen in 2021

Door het hogere rendement van hedendaagse zonnepanelen en de historische oversubsidiëring hebben de regionale overheden in de loop der jaren verschillende financiële steunmaatregelen voor pv-installaties teruggeschroefd. Toch zijn er nog steeds steunmaatregelen die de terugverdienperiode verkorten.

Zonnepanelen plaatsen in Vlaanderen

Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen worden al een tijdje niet meer toegekend. Voor PV-installaties geplaatst vanaf 1 januari 2021 geldt ook het principe van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar niet langer. Om toch de milieudoelstellingen te kunnen halen riep de Vlaamse overheid een zonnepremie in het leven. De premie geldt enkel voor installaties met een omvormervermogen tot 10kVA, geplaatst op een woning die vóór 2014 is aangesloten op het distributienet of waarvoor de stedenbouwkundige vergunning meer dan 5 jaar geleden werd afgeleverd. De premie geldt van 1 januari 2021 tot 31 december 2024.

Elk jaar neemt het premiebedrag af:

  • 2021: maximum € 1.500
  • 2022: maximum € 1.125
  • 2023: maximum € 750
  • 2024: maximum € 375

Wanneer je dus in 2021 zonnepanelen plaatst en aan de voorwaarden voldoet, ontvang je de hoogst mogelijke premie. Je vraagt de premie aan via je netbeheerder.

Korting op onroerende voorheffing

Merk op dat de zonnepremie niet geldt voor nieuwbouwprojecten en grondige renovaties waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag en een EPB-attest wordt ingediend. In dat geval blijft het wel zo dat zonnepanelen een gunstig effect hebben op je E-peil. Wanneer je E-peil voldoende laag is en aan de BEN-norm voldoet, krijg je gedurende 5 jaar korting op je onroerende voorheffing.

Nieuwbouw Ingrijpende energetische renovatie Korting gedurende 5 jaar
E≤30 E≤90 L50%
E≤20 E≤60 100%

Netvergoeding

Voor installaties vanaf 1 januari 2021 betaal je niet langer het prosumententarief voor het gebruik van het distributienet, maar een netvergoeding op basis van de elektriciteit die je daadwerkelijk afneemt. Omgekeerd krijg je een beperkte vergoeding voor stroom die je in het net injecteert. De nieuwe digitale meter registreert beide. De vergoeding voor geproduceerde stroom zal waarschijnlijk meestal lager zijn dan de netvergoeding voor je verbruik. Daarom is het aangewezen om maximaal in te zetten op zelfconsumptie en je geproduceerde stroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

Zonnepanelen plaatsen in Wallonië

In Wallonië zijn er in 2021 geen premies voor zonnepanelen. Het systeem van de terugdraaiende teller geldt er nog wel. Sinds oktober 2020 geldt er bovendien een prosumententarief op basis van het vermogen van de PV-installatie. Het gaat om een vergoeding die eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. In 2020 en 2021 wordt het dit nochtans volledig gecompenseerd door een premie van de Waalse overheid. In 2022 en 2023 betaalt de prosument 45,73% van het tarief en subsidieert de overheid de overige 54,27%. Vanaf 2024 valt de premie weg en betaalt de eigenaar van de zonnepanelen het prosumententarief zelf.

Daarnaast kun je besparen door de dubbele meter, die je tot eind 2023 op kosten van het gewest kunt laten installeren. Die slimme meter registreert hoeveel elektriciteit je afneemt en in het net injecteert. Met die meter betaal je geen prosumententarief, maar een netvergoeding voor de elektriciteit die je effectief verbruikt. De Commission Wallonne pour l’énergie (CWaPE) garandeert bovendien dat die vergoeding nooit hoger zal zijn dan het prosumententarief dat op dat moment geldt. Op die manier wordt zelfconsumptie gestimuleerd.

Zonnepanelen plaatsen in Brussel

In Brussel geldt voor eigenaars van een fotovoltaïsche installatie sinds 2020 een gedeeltelijk compensatiesysteem. Dat houdt in dat je als prosument een vergoeding betaalt voor de elektriciteit die je werkelijk van het net afneemt. Als je zonnepanelen hebt, loont het dus om je opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

Installaties die vanaf 1 januari 2021 geplaatst zijn, leveren minder groenestroomcertificaten op per geproduceerd MWh. Tot slot kunnen de verschillende Brusselse gemeenten zelf gemeentelijke premies toekennen voor fotovoltaïsche installaties.

Steunmaatregelen of niet: zonnepanelen zijn en blijven een financieel interessante keuze. Door de lagere aankoopprijs en het hogere rendement van een hedendaagse PV-installatie is deze snel terugverdiend. Een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van Viessmann betaalt zichzelf vaak al na amper 5 à 6 jaar terug. Daarna kan je rekenen op nog 20 jaar winst. Bereken hier de terugverdientijd voor jouw project of vraag je vrijblijvende offerte voor Viessmann-zonnepanelen.

Kies hier één van de Viessmann Service Partners in uw buurt:

Gebruik huidige locatie

Hoe kunnen we u helpen?